Информация за изпитващ МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ - БЛАГОЕВГРАД


Град: БЛАГОЕВГРАД - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БЛАГОЕВГРАД

: 26 ноември 2013 г.

: 23 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3631
68%
Жени 2572
53%
Общо 6203
62%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 290
93%
B1, B, B+E 5016
55%
C1, C1+E, C, C+E 804
88%
D1, D1+E, D, D+E 83
90%
Общо 6203
62%