Информация за изпитващ ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ - БЛАГОЕВГРАД


Град: БЛАГОЕВГРАД - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БЛАГОЕВГРАД

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2629
66%
Жени 1964
47%
Общо 4593
58%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 191
84%
B1, B, B+E 3769
52%
C1, C1+E, C, C+E 564
81%
D1, D1+E, D, D+E 50
90%
Общо 4593
58%