Автошколи - Велико Търново


Тук ще намерите списък с всички автошколи от Велико Търново класирани на база реални изпитни резултати*. Може да разгледате класацията за всички категории или само за тези, които ви интересуват. Също така имате възможност да разгледате по отделно резултатите от кормуване, резултатите от листовки или общите резултати. Според нас данните за резултатите от кормуване са по - важни, защото резултатите от листовки зависят до голяма степен от желанието на курсистите да научат правилника за движение по пътищата. Всеки списък съдържа следните показатели:

 Позиция в класацията на база избрания критерий за сортиране.

Брой курсисти Показател за броят курсисти, които са били подготвяни по време на шофьорските си курсове от дадената автошкола. Колкото повече курсисти са изкарали шофьорски курсове при дадена автошкола, толкова по - опитни са нейните инструктори. Това разбира се не означава непременно, че инструкторите са по - добри. Някои автошколи разполагат с доста на брой инструктори, което респективно води и до голям брой курсисти.

Успели от първия път Процентът курсисти, които са взели шофьорският изпит от първия път. По - добре подготвените курсисти имат по - висок шанс да вземат шофьорския си изпит от първия път, следователно колкото по - голям е този процент, толкова по - добра е подготовката на дадената автошкола.

Рейтинг Цялостен статистически рейтинг, изчислен на база изпитните резултати. В този показател за разлика от предишния включваме всички явявания на курсистите, а не само първото им явяване. Отново колкото по - висок е този рейтинг, толкова по - добре подготвени са курсистите на дадената автошкола.

Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АВТО РЕФЛЕКС
77%
76 %
2. АВТОШКОЛА - АДАМОВ
77%
78 %
3. АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ
64%
62 %
4. АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 1
77%
76 %
5. АВТОШКОЛА КАМИНО
77%
77 %
6. АВТОШКОЛА КРИСТИНА
82%
81 %
7. АВТОШКОЛА ОЛИМП
83%
84 %
8. АВТОШКОЛА СИЛВИАНА
78%
79 %
9. АВТОШКОЛА ШОФЬОР
77%
79 %
10. ВОАЯЖ НАЦЕВИ
56%
56 %
11. ДАНИКА - 91
73%
72 %
12. ДАЯНА - 2004
80%
83 %
13. ЕВРО ВИП ТАСКИ
70%
69 %
14. ИЛКОНИКА
66%
74 %
15. КИСЬОВ
77%
77 %
16. КУЦАРОВ - ИВАН ВЛАДОВ
69%
72 %
17. КУЦАРОВ - ИВАН ВЛАДОВ 2
55%
58 %
18. КУЮМДЖИЕВ АВТО
79%
77 %
19. МИЛЕН АНГЕЛОВ
85%
86 %
20. МОНИ - 97
82%
83 %
21. ПГ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ
83%
81 %
22. ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФ. Д-Р АСЕНЗЛАТАРОВ
29%
63 %
23. ПЕТЪР ГЕЧЕВ - 2008 EООД
75%
78 %
24. ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - БЪЧВАРОВИ
78%
81 %
25. РСИ - АВТО
82%
85 %
26. СВИЩОВСКА ПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
72%
74 %
27. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
69%
71 %
28. СТАРТ - 97
79%
79 %
29. СТАРТ - ВТ
73%
71 %
30. СТЕФАН АНГЕЛОВ 1
66%
68 %
31. СТРАХИЛОВ
79%
79 %
32. СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ
78%
78 %
33. СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ - 1
81%
77 %
34. СУАБ-СБА - КЛОН СВИЩОВ
85%
86 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АВТО РЕФЛЕКС
75%
76 %
2. АВТОШКОЛА - АДАМОВ
72%
75 %
3. АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ
58%
59 %
4. АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 1
75%
76 %
5. АВТОШКОЛА КАМИНО
76%
77 %
6. АВТОШКОЛА КРИСТИНА
77%
77 %
7. АВТОШКОЛА ОЛИМП
82%
83 %
8. АВТОШКОЛА СИЛВИАНА
76%
78 %
9. АВТОШКОЛА ШОФЬОР
71%
74 %
10. ВОАЯЖ НАЦЕВИ
32%
41 %
11. ДАНИКА - 91
71%
70 %
12. ДАЯНА - 2004
79%
84 %
13. ЕВРО ВИП ТАСКИ
64%
77 %
14. ИЛКОНИКА
60%
73 %
15. КИСЬОВ
82%
85 %
16. КУЦАРОВ - ИВАН ВЛАДОВ
66%
70 %
17. КУЦАРОВ - ИВАН ВЛАДОВ 2
50%
62 %
18. КУЮМДЖИЕВ АВТО
81%
80 %
19. МИЛЕН АНГЕЛОВ
85%
86 %
20. МОНИ - 97
79%
82 %
21. ПГ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ
77%
77 %
22. ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФ. Д-Р АСЕНЗЛАТАРОВ
10%
59 %
23. ПЕТЪР ГЕЧЕВ - 2008 EООД
64%
69 %
24. ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - БЪЧВАРОВИ
79%
84 %
25. РСИ - АВТО
87%
90 %
26. СВИЩОВСКА ПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
56%
56 %
27. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
56%
64 %
28. СТАРТ - 97
74%
72 %
29. СТАРТ - ВТ
67%
70 %
30. СТЕФАН АНГЕЛОВ 1
62%
64 %
31. СТРАХИЛОВ
69%
71 %
32. СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ
64%
67 %
33. СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ - 1
69%
66 %
34. СУАБ-СБА - КЛОН СВИЩОВ
86%
86 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АВТО РЕФЛЕКС
78%
76 %
2. АВТОШКОЛА - АДАМОВ
81%
81 %
3. АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ
70%
66 %
4. АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ 1
78%
77 %
5. АВТОШКОЛА КАМИНО
78%
77 %
6. АВТОШКОЛА КРИСТИНА
88%
85 %
7. АВТОШКОЛА ОЛИМП
84%
84 %
8. АВТОШКОЛА СИЛВИАНА
81%
81 %
9. АВТОШКОЛА ШОФЬОР
86%
87 %
10. ВОАЯЖ НАЦЕВИ
86%
90 %
11. ДАНИКА - 91
76%
75 %
12. ДАЯНА - 2004
81%
82 %
13. ЕВРО ВИП ТАСКИ
75%
63 %
14. ИЛКОНИКА
74%
74 %
15. КИСЬОВ
73%
70 %
16. КУЦАРОВ - ИВАН ВЛАДОВ
73%
73 %
17. КУЦАРОВ - ИВАН ВЛАДОВ 2
59%
54 %
18. КУЮМДЖИЕВ АВТО
78%
75 %
19. МИЛЕН АНГЕЛОВ
85%
86 %
20. МОНИ - 97
85%
83 %
21. ПГ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ
91%
85 %
22. ПГ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФ. Д-Р АСЕНЗЛАТАРОВ
70%
69 %
23. ПЕТЪР ГЕЧЕВ - 2008 EООД
86%
88 %
24. ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - БЪЧВАРОВИ
78%
78 %
25. РСИ - АВТО
77%
82 %
26. СВИЩОВСКА ПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
89%
90 %
27. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
80%
80 %
28. СТАРТ - 97
85%
87 %
29. СТАРТ - ВТ
79%
71 %
30. СТЕФАН АНГЕЛОВ 1
70%
71 %
31. СТРАХИЛОВ
89%
89 %
32. СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ
93%
93 %
33. СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ - 1
94%
95 %
34. СУАБ-СБА - КЛОН СВИЩОВ
84%
87 %

* Изпитните резултати с които разполагаме са за периода 07.2016 - 07.2018, тъй като Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация престана да публикува протоколите от изпитите.