Автошколи - Сливен


Тук ще намерите списък с всички автошколи от Сливен класирани на база реални изпитни резултати*. Може да разгледате класацията за всички категории или само за тези, които ви интересуват. Също така имате възможност да разгледате по отделно резултатите от кормуване, резултатите от листовки или общите резултати. Според нас данните за резултатите от кормуване са по - важни, защото резултатите от листовки зависят до голяма степен от желанието на курсистите да научат правилника за движение по пътищата. Всеки списък съдържа следните показатели:

 Позиция в класацията на база избрания критерий за сортиране.

Брой курсисти Показател за броят курсисти, които са били подготвяни по време на шофьорските си курсове от дадената автошкола. Колкото повече курсисти са изкарали шофьорски курсове при дадена автошкола, толкова по - опитни са нейните инструктори. Това разбира се не означава непременно, че инструкторите са по - добри. Някои автошколи разполагат с доста на брой инструктори, което респективно води и до голям брой курсисти.

Успели от първия път Процентът курсисти, които са взели шофьорският изпит от първия път. По - добре подготвените курсисти имат по - висок шанс да вземат шофьорския си изпит от първия път, следователно колкото по - голям е този процент, толкова по - добра е подготовката на дадената автошкола.

Рейтинг Цялостен статистически рейтинг, изчислен на база изпитните резултати. В този показател за разлика от предишния включваме всички явявания на курсистите, а не само първото им явяване. Отново колкото по - висок е този рейтинг, толкова по - добре подготвени са курсистите на дадената автошкола.

Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АВТО БГ-ЛИДЕР
61%
58 %
2. АУТО ПОЛЮС ИП
70%
73 %
3. БУЛМЕЙК
52%
56 %
4. ВИЛЕТИ КАР
61%
57 %
5. ВИП ЦЕНТЪР - Р
69%
69 %
6. ДИСИ АУТО 1
63%
62 %
7. ЕЛИТ 007
75%
71 %
8. ЕЛИЦА - 70
69%
67 %
9. МАКС АУТО 2
73%
70 %
10. МАРВЕЛ
50%
52 %
11. МАРВЕЛ 1
53%
52 %
12. ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ - СЛИВЕН
68%
68 %
13. РОЛЕКС
78%
74 %
14. СЕМКОВ-ИД
74%
76 %
15. СИНХРОН - КОМЕРС
68%
68 %
16. СИНХРОН КОМЕРС 1
68%
67 %
17. СОНЯ ЧАЛЪКОВА 693
81%
84 %
18. СУАБ - СБА - КЛОН СЛИВЕН
61%
65 %
19. ТОНЕВ АВТО
70%
70 %
20. ФАВОРИТ ЙД
71%
68 %
21. ЯНИ БЛЕЦОВ 2010
48%
49 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АВТО БГ-ЛИДЕР
58%
55 %
2. АУТО ПОЛЮС ИП
61%
70 %
3. БУЛМЕЙК
54%
59 %
4. ВИЛЕТИ КАР
70%
66 %
5. ВИП ЦЕНТЪР - Р
69%
68 %
6. ДИСИ АУТО 1
57%
55 %
7. ЕЛИТ 007
72%
70 %
8. ЕЛИЦА - 70
70%
68 %
9. МАКС АУТО 2
72%
71 %
10. МАРВЕЛ
53%
60 %
11. МАРВЕЛ 1
60%
67 %
12. ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ - СЛИВЕН
61%
61 %
13. РОЛЕКС
73%
75 %
14. СЕМКОВ-ИД
72%
74 %
15. СИНХРОН - КОМЕРС
64%
67 %
16. СИНХРОН КОМЕРС 1
62%
63 %
17. СОНЯ ЧАЛЪКОВА 693
80%
94 %
18. СУАБ - СБА - КЛОН СЛИВЕН
66%
68 %
19. ТОНЕВ АВТО
61%
63 %
20. ФАВОРИТ ЙД
63%
61 %
21. ЯНИ БЛЕЦОВ 2010
42%
57 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АВТО БГ-ЛИДЕР
63%
62 %
2. АУТО ПОЛЮС ИП
81%
77 %
3. БУЛМЕЙК
50%
52 %
4. ВИЛЕТИ КАР
49%
47 %
5. ВИП ЦЕНТЪР - Р
70%
70 %
6. ДИСИ АУТО 1
71%
71 %
7. ЕЛИТ 007
78%
72 %
8. ЕЛИЦА - 70
68%
66 %
9. МАКС АУТО 2
74%
68 %
10. МАРВЕЛ
46%
45 %
11. МАРВЕЛ 1
50%
47 %
12. ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ - СЛИВЕН
75%
76 %
13. РОЛЕКС
83%
72 %
14. СЕМКОВ-ИД
83%
86 %
15. СИНХРОН - КОМЕРС
71%
70 %
16. СИНХРОН КОМЕРС 1
73%
71 %
17. СОНЯ ЧАЛЪКОВА 693
82%
76 %
18. СУАБ - СБА - КЛОН СЛИВЕН
30%
50 %
19. ТОНЕВ АВТО
79%
79 %
20. ФАВОРИТ ЙД
78%
77 %
21. ЯНИ БЛЕЦОВ 2010
53%
42 %

* Изпитните резултати с които разполагаме са за периода 07.2016 - 07.2018, тъй като Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация престана да публикува протоколите от изпитите.