Автошколи - Реклама


Тук ще намерите списък с всички автошколи от Реклама класирани на база реални изпитни резултати от последните 2 години. Може да разгледате класацията за всички категории или само за тези, които ви интересуват. Също така имате възможност да разгледате по отделно резултатите от кормуване, резултатите от листовки или общите резултати. Според нас данните за резултатите от кормуване са по - важни, защото резултатите от листовки зависят до голяма степен от желанието на курсистите да научат правилника за движение по пътищата. Всеки списък съдържа следните показатели:

 Позиция в класацията на база избрания критерий за сортиране.

Брой курсисти Показател за броят курсисти, които са били подготвяни по време на шофьорските си курсове от дадената автошкола. Колкото повече курсисти са изкарали шофьорски курсове при дадена автошкола, толкова по - опитни са нейните инструктори. Това разбира се не означава непременно, че инструкторите са по - добри. Някои автошколи разполагат с доста на брой инструктори, което респективно води и до голям брой курсисти.

Успели от първия път Процентът курсисти, които са взели шофьорският изпит от първия път. По - добре подготвените курсисти имат по - висок шанс да вземат шофьорския си изпит от първия път, следователно колкото по - голям е този процент, толкова по - добра е подготовката на дадената автошкола.

Рейтинг Цялостен статистически рейтинг, изчислен на база изпитните резултати. В този показател за разлика от предишния включваме всички явявания на курсистите, а не само първото им явяване. Отново колкото по - висок е този рейтинг, толкова по - добре подготвени са курсистите на дадената автошкола.

Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
2.
Златна
0888123456 0889123456 021234567 Линк
58%
78 %
0888123456 /avtoshkoli/reklama
1.
Сребърна
0888234567 0889234567 022345678 Линк
99%
58 %
0888234567 /avtoshkoli/reklama
3.
Бронзова
088845678 088945678 022345678 Линк
94%
66 %
088845678 /avtoshkoli/reklama
4. Автошкола
56%
75 %
5. Автошкола
32%
88 %
6. Автошкола
66%
68 %
7. Автошкола
31%
80 %
8. Автошкола
47%
45 %
9. Автошкола
66%
71 %
10. Автошкола
91%
39 %
11. Автошкола
55%
62 %
12. Автошкола
72%
68 %
13. Автошкола
70%
70 %
14. Автошкола
86%
55 %
15. Автошкола
76%
68 %
16. Автошкола
70%
42 %
17. Автошкола
43%
50 %
18. Автошкола
84%
99 %
19. Автошкола
95%
33 %
20. Автошкола
53%
34 %
21. Автошкола
97%
75 %
22. Автошкола
97%
39 %
23. Автошкола
58%
49 %
24. Автошкола
41%
86 %
25. Автошкола
70%
76 %
26. Автошкола
30%
41 %
27. Автошкола
97%
91 %
28. Автошкола
74%
41 %
29. Автошкола
65%
75 %
30. Автошкола
61%
69 %
31. Автошкола
74%
55 %
32. Автошкола
35%
62 %
33. Автошкола
76%
69 %
34. Автошкола
72%
31 %
35. Автошкола
99%
87 %
36. Автошкола
53%
70 %
37. Автошкола
44%
58 %
38. Автошкола
70%
93 %
39. Автошкола
82%
92 %
40. Автошкола
86%
75 %
41. Автошкола
46%
88 %
42. Автошкола
54%
68 %
43. Автошкола
53%
63 %
44. Автошкола
56%
75 %
45. Автошкола
85%
67 %
46. Автошкола
31%
70 %
47. Автошкола
30%
32 %
48. Автошкола
97%
84 %
49. Автошкола
97%
45 %
50. Автошкола
72%
58 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
2.
Златна
0888123456 0889123456 021234567 Линк
49%
54 %
0888123456 /avtoshkoli/reklama
1.
Сребърна
0888234567 0889234567 022345678 Линк
52%
99 %
0888234567 /avtoshkoli/reklama
3.
Бронзова
088845678 088945678 022345678 Линк
47%
69 %
088845678 /avtoshkoli/reklama
4. Автошкола
70%
68 %
5. Автошкола
35%
88 %
6. Автошкола
97%
84 %
7. Автошкола
40%
99 %
8. Автошкола
95%
99 %
9. Автошкола
77%
55 %
10. Автошкола
37%
62 %
11. Автошкола
36%
39 %
12. Автошкола
70%
50 %
13. Автошкола
66%
79 %
14. Автошкола
91%
56 %
15. Автошкола
96%
89 %
16. Автошкола
67%
62 %
17. Автошкола
71%
31 %
18. Автошкола
94%
88 %
19. Автошкола
70%
75 %
20. Автошкола
74%
79 %
21. Автошкола
32%
50 %
22. Автошкола
64%
85 %
23. Автошкола
40%
56 %
24. Автошкола
67%
56 %
25. Автошкола
81%
58 %
26. Автошкола
89%
91 %
27. Автошкола
99%
88 %
28. Автошкола
43%
87 %
29. Автошкола
81%
40 %
30. Автошкола
88%
95 %
31. Автошкола
61%
32 %
32. Автошкола
56%
52 %
33. Автошкола
67%
30 %
34. Автошкола
45%
46 %
35. Автошкола
79%
72 %
36. Автошкола
77%
31 %
37. Автошкола
78%
79 %
38. Автошкола
72%
87 %
39. Автошкола
79%
96 %
40. Автошкола
33%
51 %
41. Автошкола
60%
56 %
42. Автошкола
41%
47 %
43. Автошкола
38%
52 %
44. Автошкола
82%
62 %
45. Автошкола
62%
76 %
46. Автошкола
84%
51 %
47. Автошкола
47%
40 %
48. Автошкола
98%
69 %
49. Автошкола
75%
99 %
50. Автошкола
74%
38 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
2.
Златна
0888123456 0889123456 021234567 Линк
80%
67 %
0888123456 /avtoshkoli/reklama
1.
Сребърна
0888234567 0889234567 022345678 Линк
63%
83 %
0888234567 /avtoshkoli/reklama
3.
Бронзова
088845678 088945678 022345678 Линк
66%
68 %
088845678 /avtoshkoli/reklama
4. Автошкола
92%
36 %
5. Автошкола
35%
75 %
6. Автошкола
70%
60 %
7. Автошкола
91%
72 %
8. Автошкола
53%
58 %
9. Автошкола
36%
70 %
10. Автошкола
88%
69 %
11. Автошкола
51%
39 %
12. Автошкола
51%
95 %
13. Автошкола
59%
86 %
14. Автошкола
37%
71 %
15. Автошкола
34%
62 %
16. Автошкола
52%
86 %
17. Автошкола
85%
51 %
18. Автошкола
46%
58 %
19. Автошкола
31%
51 %
20. Автошкола
74%
37 %
21. Автошкола
56%
94 %
22. Автошкола
70%
62 %
23. Автошкола
39%
40 %
24. Автошкола
79%
52 %
25. Автошкола
50%
64 %
26. Автошкола
44%
98 %
27. Автошкола
77%
55 %
28. Автошкола
40%
56 %
29. Автошкола
82%
59 %
30. Автошкола
30%
42 %
31. Автошкола
78%
94 %
32. Автошкола
89%
47 %
33. Автошкола
51%
32 %
34. Автошкола
35%
63 %
35. Автошкола
39%
75 %
36. Автошкола
99%
69 %
37. Автошкола
34%
90 %
38. Автошкола
34%
38 %
39. Автошкола
89%
45 %
40. Автошкола
32%
97 %
41. Автошкола
70%
41 %
42. Автошкола
60%
63 %
43. Автошкола
52%
57 %
44. Автошкола
95%
56 %
45. Автошкола
94%
93 %
46. Автошкола
48%
54 %
47. Автошкола
82%
83 %
48. Автошкола
78%
40 %
49. Автошкола
85%
70 %
50. Автошкола
85%
54 %