Информация за изпитващ ЖОРЖ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ - ВРАЦА


Град: ВРАЦА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВРАЦА

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖОРЖ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3508
91%
Жени 1681
81%
Общо 5189
88%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖОРЖ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 473
97%
B1, B, B+E 3784
84%
C1, C1+E, C, C+E 831
97%
D1, D1+E, D, D+E 66
98%
Общо 5189
88%