Информация за изпитващ ГАЛИН СТОЙЧЕВ ЯНКОВ - ТЪРГОВИЩЕ


Град: ТЪРГОВИЩЕ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ТЪРГОВИЩЕ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГАЛИН СТОЙЧЕВ ЯНКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3734
75%
Жени 2337
60%
Общо 6071
69%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГАЛИН СТОЙЧЕВ ЯНКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 153
77%
B1, B, B+E 4922
65%
C1, C1+E, C, C+E 832
88%
D1, D1+E, D, D+E 32
94%
Общо 6071
69%