Информация за изпитващ НИКОЛАЙ РАЙЧОВ СОКОЛОВ - КЮСТЕНДИЛ


Град: КЮСТЕНДИЛ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ КЮСТЕНДИЛ

: 19 октомври 2016 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при НИКОЛАЙ РАЙЧОВ СОКОЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1632
75%
Жени 938
57%
Общо 2570
69%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при НИКОЛАЙ РАЙЧОВ СОКОЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 190
94%
B1, B, B+E 1928
62%
C1, C1+E, C, C+E 391
83%
D1, D1+E, D, D+E 61
89%
Общо 2570
69%