Информация за изпитващ РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ - БЛАГОЕВГРАД


Град: БЛАГОЕВГРАД - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БЛАГОЕВГРАД

: 26 ноември 2013 г.

: 29 юни 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3072
73%
Жени 2104
56%
Общо 5176
66%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 234
89%
B1, B, B+E 4155
62%
C1, C1+E, C, C+E 713
84%
D1, D1+E, D, D+E 66
86%
Общо 5176
66%